top of page

​PIOTRAS ELKUNOVIČIUS

Piotras Elkunovičius

​Dvasinio stuburo ištiesinimo iniciatorius

   Piotras Elkunovičius gimė Moldavijoje ir gyvena nuo 1980 Vokietijoje. 1989 metais jis nuvyko į Jeruzalę ir patyrė didžiulę sąmonės transformaciją. Tai buvo palaimingas potyris su DIEVU. Piotras tapo iki šiol Žemėje neegzistavusio gydymo metodo - dvasinio stuburo ištiesinimo iniciatoriumi. Iki tol Piotras dirbo irankių meistru, o dabar jis pats yra įrankis gydančioje Dievo rankoje. Nuo tada jis padeda ir gydo savo nauju metodu žmones ir gyvūnus.

   Piotras buvo pašauktas šį nuostabų dievišką gydymo gebėjimą padaryti savo gyvenimo tikslu. Per daugiau nei 27  darbo metus jis padėjo šimtams tūkstančių žmonių pasveikti ir pagerinti sveikatą. 

   Nenuilstamai atlikdamas savo pareigą, padėdamas pasveikti visapusiškai savo artimam, jis atlieka šią šventą misiją su visa savo meile. Taip atsirado Dvasinio ištiesinimo stebuklas, kuris toliau plinta po visą pasaulį. Dėkodamas Dvasiniam pasauliui, jis perduoda savo žinias kitiems gyduoliams. Kiekvienas dvasiškai subrendęs, bei rimtai ketinantis tapti gyduoliu ir padėti žmonėms, gali išmokti Dvasinio ištiesinimo specialiuose mokymuose.

   Į jo veiklą reikėtų žiūrėti globaliai, kadangi yra gydomas kolektyvinis viso pasaulio suvokimas! Pasveikimas Dvasinio ištiesinimo dėka ir dieviška žinia pagreitina dvasinį vystymąsi ir planetos perėjimą į aukštesnį lygmenį, ko trokšta kiekviena būtybė ! Sąmoningai būti su DIEVU !

    Leisk man, o Viešpatie, kuris TU esi MANYJE, TAVE garbinti

    suteik man draugystę tų, kurie TAVE ir SAVE garbina

    ir duok man gilų, neribotą atjautos jausmą

    visoms viso pasaulio būtybėms !

Literatūra
Dvasinis tiesinimas

Dvasinis tiesinimas

Watch Now
bottom of page